Tzolkin Penta

Het ontstaan van de Tzolkin Penta.

 “Wanneer kinderen hier komen, brengen zij alleen liefde mee. Al het andere leren zij hier.” 

Tegen het eind van mijn Pedagogiek opleiding lees ik een boek van Rudolf Dekker over opvoeding waarin portretten over het leven van kinderen wordt beschreven aan de hand van egodocumenten, o.a. van Constantijn Huygens.

‘In 1646 stelde Constantijn Huygens vast dat de opvoeding van zijn oudste zoon beëindigd was. Hij had hem ‘uit de schaduw in ’t grote licht’ gebracht.’    (Pag. 9)

Uit de schaduw, in het licht.

Zolang kinderen in de schaduw van hun opvoeders leven, kunnen zij zich niet volledig ontplooien. Vanuit dit perspectief is het zinvol geen barriére te laten ontstaan tussen het kind en de volwassen. Geef kinderen in die zin ruim baan.

Een visie op opvoeding verschilt van mens tot mens, van tijd tot tijd, van cultuur tot cultuur. In de niet-westerse cultuur, bij de Maya’s, heerstte de opvatting dat elk kind een scala aan ontplooiingsmogelijkheden heeft en dat aanwijzingen over die ontplooiingsmogelijkheden te vinden zijn in de ‘Galactische Signatuur’, het moment van geboorte.

Nieuwsgierig naar hun visie – de Maya’s beseften dat het leven wordt beïnvloed door verschillende natuurlijke cycli die zich tegelijkertijd voltrekken – verdiep ik mij in de structuur van de Tzolkin Kalender. Dan doe ik een aantal wonderlijke ontdekkingen.

Als ik mijn Galactische Signatuur bekijk en die naast de signatuur van familieleden en vrienden leg, zie ik dat er tussen mijn potentieel en dat van anderen verbindingen zijn. Ik onderzoek wat dit te betekenen heeft en dan ontdek ik tot mijn verwondering dat mijn omgeving een groot spiegelparadijs is.

Op zoek naar een manier om dit inzicht met anderen te delen kom ik uit bij het Pentagram.

De ontdekking delen.

Mijn inzichten en ideeën deel ik met Tjitse Boersma. Hij  is ontwerper en programmeert codes en onderhoudt zelf ook een website over de Tzolkin Kalender.  Al luisterend naar mijn idee creëert hij dit symbool, dat de naam Tzolkin Penta krijgt.

 

Tzolkin Penta

 

Als we onze Penta’s naar elkaar leggen wordt duidelijk dat wij elkaar spiegelen op het punt van onze kernkwaliteit. Bij Loes is dat de kwaliteit tot zelfreflectie, bij Tjitse de kwaliteit van harmonie, de balans tussen geven en ontvangen.

De overeenkomst in toonfrequentie – toon 4 –  maakt de passie voor het ontcijferen van codes direct herkenbaar.

Nieuwsgierigheid volgen

Serendipiteit is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars, terwijl de vinder op zoek was naar iets totaal anders. Een onverwacht geluk dat je toevalt bij nieuwsgierigheid.

Ben jij zelf ook nieuwsgierig?        

Op de site van Tjitse Boersma www.tzolkinkalender.nl wordt je via dit symbool van de Tzolkin Penta naar informatie geleid om je eigen Tzolkin Penta te downloaden.