Design Penta

 

Human Design en de Design Penta

De kosmos is gebouwd volgens universele principes en wetmatigheden,  gebaseerd op natuurlijke cycli. Het zijn deze cycli die de Maya’s hebben opgetekend in kalenders. Door een nauwkeurige tijdsindeling, die vele malen exacter is dan de onze, konden ze terug en vooruit kijken.

Een brug van Oud naar Nieuw

Bewust of onbewust wordt de mensheid gedreven door een verlangen naar nieuwe inzichten. Inzichten die voorbij het oude en bekende gaan en wezenlijk zijn voor de mens en het evolutieproces. 

In Human Design is kennis van een aantal oude culturen, waaronder die van de Maya’s,  verweven met de nieuwste inzichten.

Het vormen van relaties en gemeenschappen

Op de ontwikkeling van relaties en het vormen van gemeenschappen heeft Human Design een interessante visie. Gesteld wordt dat de mensheid in een overgangsfase verkeert naar een nieuwe tijdscyclus en de geboorte van kinderen speelt daarin een  belangrijke rol.

Deze kinderen hebben iets in de genenstructuur die ertoe bijdraagt dat relaties en besluitvormingsprocessen zich in de toekomst op een meer natuurlijke manier zullen manifesteren.

Komen er inderdaad steeds meer kinderen die bijdragen aan deze processen? 

Als dit waar is, hoe kunnen ouders hier dan rekening mee houden in de opvoeding? Hoe kunnen zij hun kinderen tot steun zijn?

Wat is de Design Penta?

De Design Penta is een vorm waarmee Human Design gezinsrelaties en de dynamiek in een gezin in kaart brengt.

Daarover zegt Human Design:

“Familie is onze vroegste vorm van conditionering. De Design Penta is de vorm waarmee we ontdekken hoe de familie aura werkt. En hoe gewaar zijn van de groepsdynamiek ons helpt te begrijpen wat onze rol is in het familieleven.”

Rol gebondenheid.

Als mens los komen uit de verstrengelingen van familiepatronen en de eigen uniekheid ervaren brengt het beste in de mens naar boven.

Human Design, de Familie Penta en besluitvormingsprocessen, zie www.jovianarchive.com.