Experimenteren met de Design Penta

Experimenteren.

Als we dieper gaan in het experimenteren en nuanceren als individu, beginnen we te zien hoe onze unieke aura’s botsen door krachten van buiten, van nabije contacten met familie en leeftijdsgenoten tot zelfs grotere lichamen zoals onze gemeenschap.

Maar de meest bepalende vorm van geconditioneerd zijn komt van de jaren die achter ons liggen en de invloeden waaraan we zijn blootgesteld toen we opgroeiden en die de basis hebben gelegd voor ons volwassen leven.

Omdat deze vroegere invloeden meestal plaats hadden in kleine groepjes, is onze familie aura het allereerste type van conditionering waaraan we zijn blootgesteld.

Familie dynamiek

Dit is waarom – en het maakt niet uit hoe vaak we tijd hebben doorgebracht ver weg van onze familie waarin we zijn opgegroeid, of hoeveel we zijn gegroeid en hebben volbracht in het leven, een dynamiek blijft bestaan. En weer aan de oppervlakte komt als we opnieuw met elkaar zijn verenigd tijdens de vakanties of familie gebeurtenissen.

Dikwijls zijn spanningen zelfs verder verzwaard met discussies rond recente gebeurtenissen die blootgesteld worden aan verandering met politieke gezichtspunten onder familieleden. Of keuzes over leefstijl die we maken als volwassenen en die betekenis geven aan een afwijking van onze opvoeding.

Penta: de transpersoonlijke aura

Dus teruggaan in onze familie aura activeert opnieuw het geconditioneerd zijn van de kleine groepjes die gevormd zijn door onze ouders, broers en zussen, of andere familieleden waar we mee opgroeiden en die onze rol in de familie hiërarchie naar boven brengt. 

Als we betrokken zijn bij deze soort van transpersoonlijke aura die Penta wordt genoemd, functioneren we niet langer als individuen. In plaats daarvan beginnen we te dienen als een deel van de groep waar we deel van uitmaken.”

Citaat over Familie Penta: zie www.jovianarchive.com