Het Pentagram en de systeemtheorie

Een in één lijn doorgetrokken vijfpuntige ster  wordt pentagram genoemd. Het pentagram is de symbolische weergave van de weg die de mens volgt in zijn streven naar volmaaktheid.

In het pentagram is de gelijkenis te zien met het menselijk lichaam: het hoofd, de armen en benen. Als alle punten met elkaar zijn verbonden is er sprake van een harmonieus geheel.

De uitdrukking van een harmonieus   mens met een wakker denkvermogen, een ruim gevoelsleven en een stevige fysieke basis. Het pentagram straalt zo een grote dynamische kracht uit, de bron van mystiek licht dat in alle richtingen verspreid wordt.

De weg van zelfonderzoek

Hoe komt een mens tot het punt waarop het wakker wordt en in harmonie met zichzelf leeft?

Een antwoord dwingt mij tot een diepgaand zelfonderzoek. Daarbij stuit ik op bepaalde gedragspatronen die verwarrend zijn en moeilijk te plaatsen. Dan kom ik in contact met een boek van Bert Hellinger over familie opstellingen:

“DE WAARHEID IS VOORTDUREND ONDERWEG”.

Bert Hellinger belicht in dit boek de achtergrond en werking van familieopstellingen waarbij de aandacht uitgaat naar de kracht van de binding aan de familie van herkomst.

In deze benadering worden betrokkenen niet gezien als op zichzelf staande individuen, maar als levende onderdelen van hun familie, van verschillende groepen en contexten.

Deze benadering sluit aan op de systeemtheorie,  de visie over de gezinsdynamiek en het perspectief over de familie aura van de Design Penta.