Kinderen zijn de toekomst

 

 

Steeds vaker horen we kinderen die getuigen van een talent of inzichten die verder reiken dan ons eigen perspectief. Het zijn onderwijzers van de toekomst en ze vallen op door hun manier van spreken en doen. Ze spreken vanuit zichzelf met hun eigen doorleefde voorbeelden.

Een verandering van perspectief.

Uit onzekerheid en door gebrek aan een visie over het opvoeden van kinderen zocht ik in het verleden houvast in een Pedagogiek Opleiding. Tot ik aangetrokken werd tot de Maya geschiedenis en mij verdiepte in hun cultuur.

Ik bezocht Peru waar ik in aanraking kwam met mensen die nog leven vanuit de traditie en inzichten over de onderlinge verbondenheid tussen de mensheid en Moeder Aarde. Daar voelde ik die verbondenheid op een directe manier. Het heeft mijn visie op het leven veranderd.

MijenZorg, uil op tak met besjesDe Grote Rookspiegel

Thuis leidde het onderzoek naar de structuur en toepassing van de Tzolkin Kalender tot het inzicht dat de aarde met zijn bewoners een prachtige spiegel is. Maya betekent ‘illusie’.

Als we als mensheid voorbij deze illusie gaan, komen we in aanraking met een werkelijkheid die ons leidt naar onze ware natuur.

 

Het Pad van de Grootmoeders.

In de filosofie van de Maya’s beschikt ieder mens bij zijn geboorte over een potentieel om de werkelijkheid over het bestaan te kennen: het één zijn van mens en natuur.

In Mexico is een aantal jaren geleden een beweging op gang gekomen uit het  initiatief van een clan van grootmoeders.  Hun visie heeft betrekking op de onderlinge verbondenheid tussen mens en natuur. 

Individueel maakt ieder mens door zijn geboorte deel uit van de grote kosmische puzzel.  Door bevrijding van rol gebondenheid zijn we als mensheid in staat in eenheid te leven, een eenheid die ook door het universum wordt weerspiegeld.

Dit bewust zijn maakt de ware aard in de mens wakker en heft de noodzaak voor conflicten op.

De Tzolkin Penta –  gebaseerd  op de Tzolkin Kalender –  is een middel om eigen innerlijke conflicten te herkennen. Dat geldt ook voor de filosofie van de Design Penta.